Landbouwmachines

Efficiëntie

Mensen maken al sinds de prehistorie gebruik van gereedschap om taken uit te voeren of om het uitvoeren van deze taken te vereenvoudigen. Bij de landbouw was dit ook het geval. Er werd al snel gebruik gemaakt van diverse soorten gereedschap om zo veel mogelijk te kunnen verbouwen en zo de familie van genoeg voedsel te kunnen voorzien. In de moderne tijd werd dit vooral belangrijk voor een ander aspect. Wanneer de grond op een zo efficiënt mogelijke manier bewerkt kan worden en er dus meer grond in dezelfde tijd bewerkt kan worden, is de opbrengst groter.

 

De tijdloze ploeg

Een van de belangrijkste en oudste hulpmiddelen in de landbouw is de ploeg. Vroeger werd deze voortgetrokken door een paard, maar tegenwoordig wordt dezelfde soort ploeg achter een tractor gespannen. Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd enkele aanpassingen gedaan aan de ploeg. De eerste ploegen maakten alleen de grond los, maar al gauw werd er een ploeg ontwikkeld die naast een mes ook een keerblad had. Hierdoor werd niet alleen de grond los gemaakt, maar werd deze ook omgekeerd om er zo voor te zorgen dat de vruchtbare grond aan de bovenzijde kwam te liggen.

Andere landbouwmachines

Naast de ploeg zijn er nog tal van andere machines die het verbouwen van het land een stuk gemakkelijker maken. Al deze machines kunnen in een aantal groepen worden onderverdeeld. De tractor, de aanhangwagen en de heftruck zijn van belang voor het transport van goederen in de landbouw en daarnaast is de tractor van belang voor de bediening of het gebruik van andere machines. Om de bemesting te bevorderen maakt men gebruik van de drijfmestinjecteur, de mestverspreider en de kunstmeststrooier. De gewassen kunnen beschermd worden door de inzet van de landbouwspuit en de schoffelmachine. Om het zaaien en het planten eenvoudiger te maken kunnen de plantmachine, zaaimachine en de pootmachine worden ingezet. Voor het oogsten van gewassen zijn de wortelsnijmachine, maaidorser en de hakselaar drie van de belangrijkste machines. Om het melken van de koeien te vergemakkelijken wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de melkmachine en de melkrobot. En tot slot om het land te kunnen besproeien, worden de beregeningshaspel en de sproeier vaak gebruikt. Door al deze hulpmiddelen kan er tegenwoordig veel efficiënter met landbouwgrond worden omgegaan. Dit is erg belangrijk omdat goede landbouwgrond behoorlijk schaars